Ρυθμίσεις

Διαχειριστείτε το πως λειτουργεί η ιστοσελίδα

Cookies

Πληροφορίες και διαχείριση

Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται ην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας, για αυτόν τον λόγο παραμένουν πάντα ενεργά.

Google Analytics

We utilize Google Analytics, a web analysis service provided by Google, to process and analyzestatistical information to better understand your use of our website & e-shop.
Google Analytics collects information such as how often users visit the teticharitou.com, whatpages they visit and what other sites they used prior to visiting.
Google uses the data collected to track and examine the use of the Websites, to preparereports on its activities and share them with other Google services.
Google may use the data collected on the Websites to contextualize and personalize the ads ofits own advertising network.
Google’s ability to use and share information collected by Google Analytics about your visits tothe Websites is restricted by the Google Analytics Terms of Use and the Google Privacy Policy.
Google offers an opt-out mechanism for the web if you want to exclude yourself from thisactivity.

Google AdWords

We use third party retargeting and remarketing features on our e-shop. These technologiesallow us to address internet users who previously visited our e-shop by personalized advertisingon the Google Display Network.
For this purpose, Google will store a cookie on your hard drive. Based on the cookie technology,anonymous user details will be stored, for example the advertising you received from us orclicked, the products you viewed, whether you purchased anything.
The anonymous data are not connected with your personal data at any time and serve the solepurpose of customizing our advertising to the user s interests.
You may object to the use of the retargeting and/or remarketing feature by accessing the third-party provider s cookie opt-out pages via this Google Link.

Facebook (Pixel)

We use the Pixel, a Facebook tool that helps use optimize our advertising on the social networkpages operated by Facebook and to create retargeting advertisements after you visited our e-shop.
This tool also allows us to follow the actions of users after they are redirected to a providerswebsite by clicking on a Facebook advertisement. We are thus able to record the efficacy ofFacebook advertisements for statistical and market research purposes.
The collected data remain anonymous.
We only receive depersonalized data that do not render visitors identifiable.
This means that we cannot see the personal data of any individual user.
However, as Facebook stores and processes the data, this enables Facebook to correlate theinformation to user profiles and use them for its own marketing activities.
You can see here the Facebook Privacy Policy.
You can revoke this consent at any time with future effect.
Please click here if you desire to revoke your consent.

“I give my consent to your website to anonymously monitor my behavior while I browse it: “


Enable


Hide notification


Enable